Hledat
FAQ

FAQ-Rozšířené vyhedávání

Technická dokumentace

Problémy

Technické dotazy

RT-N66U B1 Stahování
Umístění: FAQ > Wireless
Model:    

Problém
 
How do you set up Port Forwarding using ASUSWRT?

Odpověď

PCs within a LAN are each assigned a  LAN IP address by the router and can exchange data with each other.
However, PCs within a LAN do not have direct access outside the network.  Likewise, PCs outside the LAN cannot access them either.
In other words, computers that are set up as web or FTP servers in a LAN cannot fulfill outside requests via the router directly. 
hspace=0

When a PC outside the network attempts to access a web or FTP server on your LAN, the router needs to know what to do with the request. 
Port Forwarding instructs the router to send the request to a specific PC on your network that will fulfill the request.  For example, you tell the router that the PC with an IP address of 192.168.1.103 and an open port:80 is accepting outside requests.
Setting up Port Forwarding on your router allows PCs outside the network to access specific services provided by a PC on your network. 
hspace=0
Note: A network makes use of ports in order to exchange data, with each port assigned a port number and a specific task.  For example, port 80 is used for HTTP.  A specific port can only be used by one application or service at a time.  Two PCs attempting to access data through the same port at the same time would therefore fail. 
For example, you cannot set up Port Forwarding for port 100 for two PCs at the same time.
Network Topology
hspace=0
1. Router WAN IP address - This is the IP address provided by your ISP to access the Internet.  This WAN IP address will also be used to access the PC providing the service.  In this example, the Router WAN IP address is "123.123.123.123".
2. Router LAN IP address - The default IP address of your ASUS router is "192.168.1.1".
3. For personal use - This computer has been assigned a LAN IP address of "192.168.1.130" by the router.  This PC does not provide any network service.

4. Server LAN IP address - This PC is assigned a static LAN IP Address of "192.168.1.103".
This is the server PC that provides network services to other clients on the Internet.  Port forwarding will be applied to this PC.

"To set up Port Forwarding:
Launch a browser and access router settings by keying in http://192.168.1.1 on the address bar.  Click ""WAN"" on the Advanced Settings menu on the left panel.  Click the ""Virtual Server/Port Forwarding"" tab. "
hspace=0
The next steps detail how to set up an FTP and HTTP server using Port Forwarding.
To set up Port Forwarding for a FTP server:
Before setting up port forwarding for a FTP server, a PC on the Internet cannot connect to the FTP server.
Under the Basic Config section, select "FTP" from the "Famous Server List" item.  Input a port or port range for the FTP server and select the Local IP.  In this example, the Server LAN IP address is "192.168.1.103".  Click on "Edit" and then click on "Apply".
hspace=0
Note:  Do not use the port range 20:21 for an FTP server if the AiDisk service on the router has been enabled. 
"The FTP server is now running using the following settings:
Host: 123.123.123.123
Port: 2021"
To check if Port Forwarding has successfully been configured for a FTP server:
Step 1: Ensure that your FTP server is set up and running.
Please refer to the FAQ - How to check the IP address and assign a Static/specific IP address on an ASUSWRT Network.
Step 2:  You will need a PC outside your LAN but has Internet access (hereafter referred to as "Internet PC").  This PC should not be connected to the ASUS router in any way.
Step 3:  On the Internet PC, use the router's WAN IP to access the FTP server using a FTP application or FTP browser.  If port forwarding has been successful, you should be able to access the files on the FTP server. 
To set up port forwarding for an HTTP server:
Before setting up port forwarding for an HTTP server, a PC on the Internet cannot connect to your server/PC via HTTP.
 Under the Basic Config section, select "HTTP" from the "Famous Server List" item.  Input a port or port range for the HTTP server and select the Local IP.  In this example, the Server LAN IP address is "192.168.1.103".  Click on "Edit" and then click on "Apply".
hspace=0
"The HTTP server is now running using the following settings:
Host: 123.123.123.123
Port: 80"
To check if port forwarding has successfully been configured for an HTTP server:
Step 1: Ensure that your HTTP server is set up and running.
Step 2:  You will need a PC outside your LAN but has Internet access (hereafter referred to as "Internet PC").  This PC should not be connected to the ASUS router in any way.
Step 3:  On the Internet PC, launch a web browser and key in the router's WAN IP address on the address bar.  If port forwarding has been successful, you should be able to access the web page provided by the HTTP server.
Note: *Please refer to the FAQ - How to check the IP address and assign a Static/specific IP address on an ASUSWRT Network.
**If you want to forward a port range, for example 10200:10300, to a PC which is using the same port range, enter the service name, port range, and local IP address, but leave the local port blank.


Souvísející model
DSL-N55U RT-AC66U RT-N16 RT-N66U (VER.B1)
RT-N66U B1

Kolik hvězdiček by jste dal tomuto FAQ?
Pro zlepšování kvality obsahu tohoto FAQ prosím věnujte pár vteřin a hlasujte:
Pět hvězdiček Čtyři hvězdičky Tři hvězdičky Dvě hvězdičky Jedna hvězdička
Celkem hlasů:

Vyřešila tato FAQ Váš problém? Ano Ne.  Jestliže Váš problém nebyl vyřešen, klikněte zde pro další pomoc.
Co bychom měli na tomto dokumentu vylepšit?
Pro ochranu vašeho soukromí, prosím nezanechávejte ve vaší odezvě kontaktní údaje.  
 Tento FAQ není dostatečně podrobný. 
This FAQ is not specific enough.
This FAQ is too complicated to comprehend.
The title of this FAQ is not clear.
Some of the images in this FAQ cannot be displayed properly or lack related images.
Some of the links in this FAQ cannot be opened properly or lack related links.
 

Vaše podněty a nápady | Právní informace | Ochrana soukromí | Mapa serveru | Kontaktujte nás | ASUS Global